„Ел България“ ЕООД Контакти, адреси, локации


on-line магазин 

Pаботно време:
делнични дни 9:00-18:30
help@elbulgaria.com
локация>  

Главен консултант:
Ваня Пехливанова,
стац. тел. 032 307 295
моб. тел. 0889 549 011,
pehlivanova@elbulgaria.com

Консултант:
Василена Желева,
стац. тел. 032 307 297
моб. тел. 0889 308 829,
jeleva@elbulgaria.com

Консултант: 
Веселина Семкова,                                                                                                                                     стац. тел. 032 307 298
моб. тел. 0889 120 340,
semkova@elbulgaria.com

Технически консултант:
Мартин Мангадашев,
моб. тел. 0877 605 049,
mangadashev@elbulgaria.com

Системен администратор:
Християн Христов 
моб. тел. 0887 328 555,
office@hvit-bg.com

IT специалист:
Пламен Джунгуров
моб. тел. 0878 331 097,
dzhungurov@gmail.com

Управител on-line магазин:
Милена Тодорова, 
моб. тел. 0879 163 999,
todorova@elbulgaria.com


Осветителен център "еlbulgaria"

Pаботно време:
всеки ден 9:00-19:00
неделя 10:00-15:00
тел.  0889429826
help@elbulgaria.com
локация>

Касиер и консултант: 
Божидара Христова,
моб. тел 0889434328, 
hristova@elbulgaria.com

Касиер и консултант: 
Даниела Динева,
моб. тел 0889120045, 
dineva@elbulgaria.com

Консултант: 
Костадин Граматиков,
моб. тел 0889429826, 
gramaticov@elbulgaria.com

Консултант: 
Виктор Желев,
моб. тел 0889429826, 
jelev@elbulgaria.com

Консултант: 
Ивайло ,
моб. тел 0889429826, 
 @elbulgaria.com

Главен консултант: 
Мартин Мангадашев,
моб. тел. 0877 605 049,
mangadashev@elbulgaria.com
Главен касиер: 
Стефка Даскалова,
моб. тел 0879 606 989, 
daskalova@elbulgaria.com

Управител осветителен център :
Николай Цанев,
моб. тел. 0899 142 058,
tsanev@elbulgaria.com


Логистична база

работно време:
делнични дни 9:00-18.30
elbulgaria@gmail.com
локация>

Поръчки и логистика :
Симона Петрова,
моб. тел. 0885112622, 
petrova@gmail.com

Доставки и експедиция:
Милена Колева
моб. тел.0885 886 141,


Счетоводсво и контрол :
Управител Анастасия Михайлова,
моб. тел. 0889666722,
mihaylova@elbulgaria.com

Сервиз и резервни части:
Никола Пенев,
моб. тел. 0889 881 303

Финаси:
Стоянка Хайдарова
моб. тел. 0879 163 222,
dzhungurova@elbg.net

Склад и автопарк:
Управител Цветан Коцев
моб. тел. 0887 063 133, 
kocev@elbulgaria.com

Главен шофьор: 
Ради Ангелов
моб. тел. 0887 063 133,
elbulgaria@gmail.com

Шофьор:
Чавдар Малковски
моб. тел. 0884 778 863,
elbulgaria@gmail.com

Маркетинг и реклама:
Василена Желева,
моб. тел. 0889 9308829,
jeleva@elbulgaria.com


„Ел България“ ЕООД централен офис:

Търговия и контрол:
Главен мениджър Димитър Пешов,
моб. тел. 0887 852 334, 
elbulgaria@gmail.com

Фирменна организация:
Управител Златко Джунгуров
моб. тел. 0887 331 097,
dzhungurov@gmail.comКонтактна форма