Електрооборудване

Сензор/датчик

Трансформатор

Дистанционно/контролер

Звънец

Разклонител

Бойлерни ключове

Таймер/реле

Контактор

Автоматичен предпазител

Домофонна система

Кабел

Кабелно гофре

Кабелен канал

Табло за автоматични предпазители

Конзолна кутия

Разклонителна кутия

Изолирбанд

Щепсел

Лустер клема

Фасунга

Стартер

Ключе

Батерия

Измервателни уреди