Организационна структура на фирма Ел България ЕООД 


1. Онлайн магазини >
2. Осветителен център >
3. Фирмен магазин >
4. Логистика и търговия на едро >
5. Складова база и транспорт >
6. Управление >


on-line магазин 
работно време:
делнични дни 9:00-18.30
help@elbulgaria.com
локация>

Главен консултант: 
Ваня Пехливанова,
стац. тел. 032 307 295
моб. тел. 0889 549 011,
pehlivanova@elbulgaria.com

Консултант:
Василена Желева,
стац. тел. 032 307 297
моб. тел. 0889 120 340,
jeleva@elbulgaria.com

Консултант: 
Веселина Семкова,
моб. тел. 0889 120 340,
semkova@elbulgaria.com

Технически консултант: 
Мартин Мангадашев,
моб. тел. 0877 605 049
mangadashev@elbulgaria.com

Системен администратор:
Християн Христов
моб. тел.0887328555
office@hvit-bg.com

IT специалист:
Пламен Джунгуров
0878 331 097
dzhungurov@gmail.com

Управител on-line магазин: 
Милена Тодорова, 
моб. тел. 0879 163 999,
todorova@elbulgaria.com


Осветителен център "еlbulgaria":
работно време:
всеки ден 9:00-19.00
неделя 10.00-15:00
стац. тел. 032/ 600 651
help@elbulgaria.com
локация>

Касиер и консултант: 
Божидара Христова,
моб. тел 0889434328, 
hristova@elbulgaria.com

Касиер и консултант: 
Даниела Динева,
моб. тел 0889120045, 
dineva@elbulgaria.com

Консултант: 
Костадин Граматиков,
моб. тел 0886429826, 
gramaticov@elbulgaria.com

Консултант: 
Виктор Желев,
моб. тел 0886429826, 
jelev@elbulgaria.com

Консултант: 
Ивайло ,
моб. тел , 
 @elbulgaria.com

Главн консултант: 
Мартин Мангадашев,
моб. тел. 0877 605 049
mangadashev@elbulgaria.com

Главен касиер: 
Стефка Даскалова,
моб. тел 0879 606 989, 
daskalova@elbulgaria.com

Управител осветителен център: 
Николай Цанев,
моб. тел. 0899 142 058,
tsanev@elbulgaria.com


Логистична база
работно време:
делнични дни 9:00-18.30
elbulgaria@gmail.com
локация>

Поръчки и логистика:
Симона Петрова,
моб. тел. 0885112622, 
petrova@gmail.com

Доставки и експедиция:
Тошка Гешева
моб. тел.0885886141
krusteva@elbulgaria.com

Сервиз и резервни части:
Никола Пенев,
моб. тел. 0888 603 828

Финаси:
Стоянка Хайдарова
моб. тел. 0879163222,
dzhungurova@elbg.net

Склад и транспорт:
Управител Цветан Коцев
моб. тел. 0887063133 
kocev@elbulgaria.com

Автопарк: 
Главен шофьор: 
Ради Ангелов
моб. тел. 0887063133
elbulgaria@gmail.com

Шофьор:
Чавдар Малковски
моб. тел. 0884778863
elbulgaria@gmail.com

Маркетинг и реклама:
Василена Желева,
моб. тел. 0889 120 340,
jeleva@elbulgaria.com

Счетоводсво и контрол :
Управител Анастасия Михайлова,
моб. тел. 0889666722,
mihaylova@elbulgaria.com


Централен офис:

Търговия и контрол:
Главен мениджър Димитър Пешов,
моб. тел. 0887 852 334, 
elbulgaria@gmail.com

Фирменна организация:
Управител Златко Джунгуров
моб. тел. 0887331097
dzhungurov@gmail.com


Контактна форма